กองบริการการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams

26/11/2565 9:43:42น. 322
iThesis
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ กล่าวเปิดโครงการ และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการใช้งานระบบ iThesis และการใช้งานโปรแกรม Endnote โดยนางรัตติกาล จันตระกูล หัวหน้างานทะเบียนนิสิต โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบ iThesis ในการจัดทำสารนิพนธ์ สารนิพนธ์ฉบับร่าง และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 242 คน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ญานิศา ทิพวะลี   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
26/11/2565 9:43:42น. 322
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams

#iThesis #Universityofphayao
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน