ICT ม.พะเยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

6/12/2565 12:10:28น. 328
ประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15


          วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 25665 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

          งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 จัดโดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาตรีส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ รวมถึงการสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสถาบันในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จาก 15 สถาบันทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งกำหนดจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
6/12/2565 12:10:28น. 328
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ICT ม.พะเยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

#ประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 #ICT
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน