“มหาวิทยาลัยพะเยา เดินหน้าจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนชายขอบ” Phayao Models for Double Inequality

23/11/2565 10:08:24น. 279
มหาวิทยาลัยพะเยา
        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน” ปี 2565 จังหวัดพะเยา ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. จัดกิจกรรมให้กลุ่มเด็กพิการและครอบครัว ให้สามารถสื่อสารได้ ใช้กล้ามเนื้อมือทำกิจกรรมเป็น โดยมีโรงพยาบาลเวชชารักษ์เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับชมรมบุคคลิทิสติก


        กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในหลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ชื่อ กิจกรรมการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ โครงการนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ UNESCO มีทุกภาคส่วนสนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับพื้นที่ ซึ่งจะขยายไปยังพื้นที่ห่างไกลและติดกับชายแดนประเทศลาว เช่น อำเภอปง อำเภอภูซาง เป็นต้น
      
  โครงการมุ่งมั่นจะทำให้การเรียนรู้สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบอละชาติพันธุ์ กลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับโอกาสทางการศึกษาและการคุ้มครองทางสังคม นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อนที่ยั่งยืนต่อไป


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มารศรี เงินเย็น   
ข้อมูล/ข่าว :    ผณินทรา ธีรานน์   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
23/11/2565 10:08:24น. 279
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“มหาวิทยาลัยพะเยา เดินหน้าจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนชายขอบ” Phayao Models for Double Inequality

# มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ #ABE
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน