x
# 
เรื่องเด่น 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 12/8/2566 23:00:52
สืบสาน ประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2566มหาวิทยาลัยพะเยา 17/7/2566 18:17:09
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี 17/7/2566 13:17:58
ม.พะเยา รับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award รับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัล 10/7/2566 16:05:53
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยาปีการศึกษา 2566 6/7/2566 14:02:44
กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพพหุวัฒนธรรมของนิสิต : UP Pride & Proud 2023 29/6/2566 11:06:28
ม.พะเยา ได้รับการจัดอันดับ 9 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education Impact Rankings 2023 8/6/2566 16:18:43
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 26/4/2566 11:37:57
ม.พะเยา ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 11/4/2566 10:15:48
เก็บเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจร บนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ “ภูกามยาวโมเดล” สู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 24/3/2566 14:56:59
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ตสร้างเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 23/3/2566 13:39:07
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฯ ภายใต้หัวข้อการอบรม แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 13/3/2566 22:28:10
มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันดับที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ “Webometrics Ranking January 2023” 3/2/2566 13:31:51
มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าอันดับที่ 12 ของไทย จากการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2022 13/12/2565 10:31:24
ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ 8/12/2565 16:00:19
PEA ร่วมกับ ม.พะเยา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop กว่า 3 MW ประหยัดพลังงาน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 18/11/2565 16:57:41
ม.พะเยา MOU ร่วมมือกับ SkillLane พัฒนาระบบ Blended Learning เรียนผ่านระบบ Online 14/11/2565 17:00:33
TCAS 66 รอบที่ 1 : มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร 7 โครงการ 10/11/2565 15:50:44
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงาน “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Learning and Innovation Community) 8/11/2565 17:47:32
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย ศึกษาแหล่งเรียนรู้นกยูงไทย ในอำเภอเวียงชัย และอำเภอจุน เพื่อพัฒนาฯ 8/11/2565 11:00:49
Page 1 of 6 (101 items)Prev123456Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน