รางวัลและความภาคภูมิใจ


x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
ขอแสดงความยินดี 9/8/2562 14:09:32
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โชค โสรัจกุล ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2562 2/8/2562 13:32:48
คณะทันตแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตคณะทันตแพทย์ที่ได้รับรางวัลในพิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 26/7/2562 11:01:56
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 25/7/2562 9:53:56
อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ the Best Poster Presentation Award ระดับ Doctoral student/Post-doctoral-Research fellow/Scientist Competition 11/7/2562 9:45:47
UP STARTUP มหาวิทยาลัยพะเยา สตาร์ทอัพเพื่อสังคมจากงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 4/7/2562 11:05:17
นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ FoSTAT Nestle Quiz Bowl ประจำปี 2562 18/6/2562 17:22:07
นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา สร้างชื่อเสียงเวทีระดับชาติ 5/6/2562 16:24:43
ขอแสดงความยินดี 30/5/2562 11:36:12
ขอแสดงความยินดี 30/5/2562 11:35:46
Page 1 of 3 (21 items)Prev123Next