รางวัลและความภาคภูมิใจ


x
# 
ข่าวเด่น 
งานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมลุยสนาม Research to Market 2020 ระดับประเทศ 15/11/2562 16:53:30
วิศวฯ มพ. คว้ารางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019” ต่อเนื่อง 9 ปี 13/11/2562 14:53:40
นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลการแข่งขัน IDEA GSB 13/11/2562 12:07:38
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 8/11/2562 22:28:25
นิสิตสาขา GIS คณะ ICT คว้ารางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2561 1/11/2562 11:14:49
แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ กับ ทั้ง 3 คน ที่เป็นตัวแทนของนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 30/10/2562 14:17:35
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ 3rd International Conference for Social Science (3rd ICSS) ณ กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม 21/10/2562 13:36:53
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในเวทีการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup “Pitching & Demo Day” 3/10/2562 16:17:50
ME SiTTHi (มีสิทธิ) นวัตกรรมเพื่อสังคม ในนามของ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในเวทีในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup 2/10/2562 15:32:09