รางวัลและความภาคภูมิใจ


x
# 
ข่าวเด่น 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย Thailand Research Expo 2020 Award 6/8/2563 19:40:33
มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันดับ 16 จาก 189 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อันดับ 3 ของภาคเหนือ จากการจัดอันดับ Webometrics Ranking 29/7/2563 18:24:11
“UPITI” ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 23/7/2563 16:21:40
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายบริการ ด้านบริการ ประจำปี พ.ศ.2563 20/7/2563 14:00:06
ผศ.มนตรา พงษ์นิล ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2563 20/7/2563 11:04:20
ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกขึ้นรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 10/7/2563 14:07:00
รางวัลที่ 1 (ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ) นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 25/6/2563 13:33:39
รางวัลที่ 3 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 25/6/2563 13:32:17
นักเรียนสาธิตม.พะเยา คว้ารางวัลในโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 17/6/2563 16:13:08
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลการประเมิน ระดับ B (UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย) 12/6/2563 15:12:49
Page 1 of 9 (84 items)Prev123456789Next