รางวัลและความภาคภูมิใจ


x
# 
ข่าวเด่น 
นิสิตทันตแพทย์ ม.พะเยา ที่ได้รับรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 24/12/2563 11:24:05
ขอแสดงความยินดีกับ นายทนงศักดิ์ นิราศ และนายพงศธร ทรงทอง นิสิตและบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23/12/2563 16:46:17
วิศวฯ มพ. ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” ต่อเนื่อง 10 ปี 3/12/2563 9:25:39
นิสิต-อาจารย์ชีวเคมี ผ่านเข้ารอบ R2M ระดับประเทศ 17/11/2563 16:28:38
วิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Construction Cost Estimation using BIM Contest 16/11/2563 15:24:47
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" 4 ปีซ้อน จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย 5/11/2563 10:52:05
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 30/10/2563 10:35:40
นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรชมเชยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 26/10/2563 13:53:47
ม.พะเยา ได้รับโล่จากการเป็นสถาบัน “สนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า แห่งล้านนาตะวันออก” 22/10/2563 16:48:50
เด็กสาธิต ม.พะเยาสุดเจ๋ง สร้างเครื่องบินสำรวจไฟป่า อนาคตหวังเป็นต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2563 13:49:47
Page 1 of 11 (105 items)Prev123456791011Next