รางวัลและความภาคภูมิใจ


x
# 
ข่าวเด่น 
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 รางวัล 14/5/2563 10:16:21
ม.พะเยา ติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ “THE Impact Rankings 2020” โดย “Times Higher Education” 23/4/2563 10:08:52
นิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับคณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 1/4/2563 16:38:09
นักเรียนสาธิตม.พะเยา ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 24/3/2563 11:16:31
นักเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับรางวัล โครงการสอบแข่งขันวัดอัจริยภาพทางวิชาการในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 20/3/2563 15:43:08
คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทีมนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ประกวดคลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “สุขใจ ไม่สูญเสีย” จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 18/3/2563 16:58:29
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะฯ จำนวน 9 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/3/2563 8:24:55
นิสิตคณะนิติศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อรับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 12/3/2563 16:00:57
ขอแสดงความยินดี นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก งานฝึกอบรมสารสนเทศ ที่สอบ Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate ผ่านและมีคะแนนสูงสุด 10/3/2563 15:58:20
คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จำนวน 5 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/3/2563 13:05:32
Page 1 of 8 (72 items)Prev12345678Next