รางวัลและความภาคภูมิใจ


x
# 
ข่าวเด่น 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ที่ได้รับโล่และผ่านการประเมิน อาจารย์มืออาชีพระดับ 3 7/4/2564 14:04:43
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน ที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ ระดับ 2 5/4/2564 14:16:42
ผู้ช่วยศาตราจารย์ กภ.ศิรินทิพย์ คำฟู ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 2/4/2564 10:20:43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ระดับมืออาชีพ ประจำปี 2563 2/4/2564 9:58:35
ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 1/4/2564 15:32:53
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 30/3/2564 17:09:00
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภญ. นทพร ชัยพิชิต นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารเภสัชกรรมไทย 30/3/2564 16:42:36
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 30/3/2564 16:11:55
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภก. ภูวิช ไชยคำวัง นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 30/3/2564 16:04:50
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน Miss Meeting of the Mind 2021 Thai Fancy Festival ครั้งที่ 11 30/3/2564 11:23:06
Page 1 of 14 (139 items)Prev1234567121314Next