ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวก.2562 " Beyond Disruptive Technology " จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร 10/10/2562 9:11:39 ด้านความเป็นสากล
นักวิจัย SEEN เข้าร่วม AsiaFlux Workshop 2019 ณ เมืองทากายาม่า จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น 9/10/2562 9:47:38 ด้านความเป็นสากล
การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ คณะเภสัชศาสตร์ จาก Universitas Airlangga 30/9/2562 11:17:10 ด้านความเป็นสากล
คณะพยาบาลศาสตร์ส่งผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนเข้าร่วมในกิจกรรม SHOW & SHARE UPKM 2019 ครั้งที่ 1 17/9/2562 16:40:09 ด้านความเป็นสากล
สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian’s Day 2019) 16/9/2562 18:18:08 ด้านความเป็นสากล
นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้เข้าร่วมโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอเมริกา 11/9/2562 13:10:29 ด้านความเป็นสากล
นักวิจัย SEEN เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 11/9/2562 9:43:45 ด้านความเป็นสากล
โรงเรียนสาธิตม.พะเยาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMS 2019 9/9/2562 11:47:15 ด้านความเป็นสากล
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Causality assessment, signal detection and management และ benefit-risk assessment 9/9/2562 11:24:24 ด้านความเป็นสากล
คณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน Monash Law Clinics ที่ Monash University ประเทศออสเตรเลีย 9/9/2562 10:06:36 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 5 (45 items)Prev12345Next