ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประประชุมหารือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Time Higher Education University Impact Rankings 2021 และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย U-Multirank 16/10/2563 15:52:37 ด้านความเป็นสากล
ประกาศรับสมัครการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 และน้อยกว่า ครั้งที่ 2 5/10/2563 9:09:39 ด้านความเป็นสากล
ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา Inaugural Asia Pro Bono Virtual Conference & Access to Justice Exchange (APBC & A2J Exchange) 30/9/2563 9:21:15 ด้านความเป็นสากล
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมและเป็นหนึ่งในผู้บรรยายในหัวข้อ “Fundamentals of Pro Bono” ในการสัมมนาออนไลน์ Inaugural Asia Pro Bono Virtual Conference & Access to Justice Exchange (APBC & A2J Exchange) 24/9/2563 18:50:58 ด้านความเป็นสากล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 และน้อยกว่า ครั้งที่ 1 26/8/2563 14:26:01 ด้านความเป็นสากล
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q และร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดพะเยา 14/8/2563 9:13:34 ด้านความเป็นสากล
การจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 และน้อยกว่า ครั้งที่ 1 3/8/2563 9:37:18 ด้านความเป็นสากล
“UPITI” ส่งผู้ประกอบการลุยสนาม "SIBB Global Connect" 22/7/2563 15:40:27 ด้านความเป็นสากล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)) 8/7/2563 15:14:54 ด้านความเป็นสากล
การขอขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรและรายงานตัวพำนักในราชอาณาจักรครบ 90 วัน 2/7/2563 16:30:11 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 9 (87 items)Prev123456789Next