ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานในเวที The 3rd Conference from the Global Congress of Special Interest Tourism & Hospitality 27/11/2566 13:23:17 ด้านความเป็นสากล
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม International Day ณ East China Normal University นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 27/11/2566 13:21:13 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้าร่วมการประชุม Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 27/11/2566 13:18:55 ด้านความเป็นสากล
นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 44 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 24/11/2566 16:16:36 ด้านความเป็นสากล
SEEN engaged in presenting the academic work in ICNEA 2023, Japan. 6/11/2566 9:38:59 ด้านความเป็นสากล
SEEN-UP extended Mutual Exchange Agreement with Hirosaki Univ., Japan, to the creation of research projects and academic work for international level. 3/11/2566 11:48:53 ด้านความเป็นสากล
กองกิจการนิสิตร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics 1/11/2566 11:25:27 ด้านความเป็นสากล
นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายชมรมผู้นำนิสิตนักศึกษาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (CLEF) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 27/10/2566 14:08:23 ด้านความเป็นสากล
กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี 19/10/2566 15:56:22 ด้านความเป็นสากล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวดาวเทียมแนคแซท 2 (KNACKSAT-2) เพื่อส่งเข้าสู่วงโคจรของโลก 16/10/2566 11:51:43 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรม และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารเวฟ เพลส ประจำปี 2566 12/10/2566 17:04:08 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยทีมสโมสรนิสิตวิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการ "เพลินจิต เพลินใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน" CSR ณ บริเวณชุมชนพระเจน 7/10/2566 16:44:09 ด้านความเป็นสากล
รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล 27/9/2566 13:05:57 ด้านความเป็นสากล
มาแบ่งปันความสุขกันเถอะ ในกิจกรรม "เพลินจิต เพลินใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน" CSR 23/9/2566 13:18:00 ด้านความเป็นสากล
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีม VIP จังหวัดพะเยาและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 15/9/2566 13:27:00 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็น Plenary Speaker “The 3rd International Conference on Hospitality, Tourism and Entrepreneurship 2023" 12/9/2566 13:46:53 ด้านความเป็นสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 3rd ICOHOTH Conference 2023" ณ โรงแรมเซ็นทรา พระนคร กรุงเทพมหานคร 9/9/2566 20:51:34 ด้านความเป็นสากล
ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ ป.เอก บริหารการศึกษา ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566" 9/9/2566 20:17:17 ด้านความเป็นสากล
นิสิตวิทยาลัยการจัดการ ป.เอก บริหารการศึกษา ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566" 9/9/2566 20:13:10 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565 1/9/2566 16:38:27 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานในโอกาสวันครบรอบ 21 ปี สถาปนากรมการท่องเที่ยว 1/9/2566 15:55:47 ด้านความเป็นสากล
อบรมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 31/8/2566 15:06:15 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565 30/8/2566 16:59:29 ด้านความเป็นสากล
นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานตามรายวิชาภูมิภาคศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 19/8/2566 15:31:18 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565 18/8/2566 16:34:26 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) 2565 11/8/2566 17:02:18 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2566 10/8/2566 21:12:05 ด้านความเป็นสากล
ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัฐ สุวรรณทอง ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น 9/8/2566 18:44:27 ด้านความเป็นสากล
ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส 25/7/2566 9:53:54 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ร่วมหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ 20/7/2566 9:13:47 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม YOGA (โยคะ) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Good Health Well – Being : BMI Challenge 10/7/2566 18:22:28 ด้านความเป็นสากล
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asian Political and International Studies Association (APISA) : APISA2023 5/7/2566 18:05:59 ด้านความเป็นสากล
อลังการสีสันแห่งงาน UP PRIDE & PROUD 2023 “Born to be Pride” มหาวิทยาลัยพะเยา 4/7/2566 14:25:08 ด้านความเป็นสากล
ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์พบปะหารือในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ 23/6/2566 16:22:49 ด้านความเป็นสากล
นิสิตทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ปีการศึกษา 2566 เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 21/6/2566 23:04:09 ด้านความเป็นสากล
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ สนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะ บรรยายพิเศษโดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 6/6/2566 11:32:55 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือเรื่องการทำกิจกรรมร่วมกันในประเด็นการผลิตสื่อกับคณาจารย์จากคณะการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ปร 2/6/2566 9:19:12 ด้านความเป็นสากล
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรฯ ม.พะเยา ได้รับรางวัล “Young Scientists Award” จาก Chinese Academy of Science 24/5/2566 10:10:56 ด้านความเป็นสากล
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าพบปะท่านผู้บริหาร Global Education Center of East China Normal University ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 17/5/2566 18:04:12 ด้านความเป็นสากล
กิจกรรมณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดพะเยา BIGDAY 11/5/2566 9:45:08 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 20/4/2566 11:20:02 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 4/4/2566 15:10:00 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ Nara-Higashi Hospital Group และโรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่ 31/3/2566 10:02:27 ด้านความเป็นสากล
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนครั้งที่ 8 29/3/2566 12:08:49 ด้านความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 23/3/2566 15:10:39 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Taiwan Normal University (NTNU) 17/3/2566 14:58:07 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia) 17/3/2566 14:38:49 ด้านความเป็นสากล
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรม BELC 2023 หัวข้อ Animer des activités orales en classe de FLE 13/3/2566 10:50:30 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ Shiga University ประเทศญี่ปุ่น 7/3/2566 11:13:55 ด้านความเป็นสากล
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK (กระบวนการทำงานของนักฉุกเฉินการ 22/2/2566 12:27:07 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 5 (220 items)Prev12345Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน