ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
โรงพยาบาลทันตกรรม ขอแจ้งการปรับการให้บริการทางทันตกรรม 20/10/2564 9:07:35 ด้านความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศงดให้บริการทางทันตกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข วันที่ 21 ตุลาคม 2564 18/10/2564 15:17:00 ด้านความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการทางทันตกรรม โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2564 15/10/2564 10:45:48 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ Yunnan Daily ในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 15/10/2564 10:22:28 ด้านความเป็นสากล
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอด้วยวาจา ใน The 3rd FCT-HEC 27/9/2564 17:05:22 ด้านความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี วันทันตสาธาณสุขแห่งชาติประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 22/9/2564 16:57:59 ด้านความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ" 15/9/2564 11:33:26 ด้านความเป็นสากล
Conserving the 'green peafowl' of Phayao forest to Thai brands on the Silk Road 10/9/2564 16:03:34 ด้านความเป็นสากล
การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไทยต่อการพลิกโฉมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานฑูตวิทยาศาสตร์ ผ่าน European Green Deal - Carbon neutrality 6/9/2564 11:57:18 ด้านความเป็นสากล
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด ค่ายอบรมภาษาอังกฤษ 4/9/2564 11:02:11 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 13 (123 items)Prev1234567111213Next