ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ สนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะ บรรยายพิเศษโดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 6/6/2566 11:32:55 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือเรื่องการทำกิจกรรมร่วมกันในประเด็นการผลิตสื่อกับคณาจารย์จากคณะการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ปร 2/6/2566 9:19:12 ด้านความเป็นสากล
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรฯ ม.พะเยา ได้รับรางวัล “Young Scientists Award” จาก Chinese Academy of Science 24/5/2566 10:10:56 ด้านความเป็นสากล
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าพบปะท่านผู้บริหาร Global Education Center of East China Normal University ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 17/5/2566 18:04:12 ด้านความเป็นสากล
กิจกรรมณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดพะเยา BIGDAY 11/5/2566 9:45:08 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 20/4/2566 11:20:02 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 4/4/2566 15:10:00 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ Nara-Higashi Hospital Group และโรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่ 31/3/2566 10:02:27 ด้านความเป็นสากล
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนครั้งที่ 8 29/3/2566 12:08:49 ด้านความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 23/3/2566 15:10:39 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Taiwan Normal University (NTNU) 17/3/2566 14:58:07 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia) 17/3/2566 14:38:49 ด้านความเป็นสากล
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรม BELC 2023 หัวข้อ Animer des activités orales en classe de FLE 13/3/2566 10:50:30 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ Shiga University ประเทศญี่ปุ่น 7/3/2566 11:13:55 ด้านความเป็นสากล
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK (กระบวนการทำงานของนักฉุกเฉินการ 22/2/2566 12:27:07 ด้านความเป็นสากล
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 12/1/2566 15:35:21 ด้านความเป็นสากล
UPITI จัดประชุมความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 กับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์ 26/12/2565 15:01:28 ด้านความเป็นสากล
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 22/12/2565 16:43:21 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้ต้อนรับนักศึกษาชาวจีนเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 16/12/2565 14:17:10 ด้านความเป็นสากล
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีประชุมพัฒนาความร่วมมือกับ University of the Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ 16/12/2565 9:25:36 ด้านความเป็นสากล
แน่นแฟ้น! เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ (ไทย-ลาว) คณะเกษตรฯ ม.พะเยา X สาธารณะรัฐประชาชนลาว 13/12/2565 14:36:28 ด้านความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา 9/12/2565 15:29:57 ด้านความเป็นสากล
ผอ.สถาบันนวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็น Plenary Speaker ในงาน 2nd National Conference Agri-Aqua Technololgy Business Incubation ณ เมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ 9/12/2565 10:37:09 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าเยี่ยมชมและร่วมบันทึกรายการวิทยุในห้องปฎิบัติการของภาควิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว 29/11/2565 14:15:59 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าพบภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านสื่อของ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดความต้องการกำลังคนของธุกิจสื่อในอนาคต 29/11/2565 14:14:40 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าพบคณบดีคณะอักษรศาสตร์ เพื่อหารือถึงแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนิสิตด้านสื่อ 29/11/2565 14:13:32 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ณ Politeknik Pariwisata Bali 23/11/2565 8:52:26 ด้านความเป็นสากล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อน คุณค่าวัฒนธรรมสู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความร่วมมือระหว่างประเทศ 17/11/2565 18:09:38 ด้านความเป็นสากล
ม.พะเยา เข้าร่วมสัมมนาและประชุมความร่วมมืองาน Thailand - Korea Smart City Day 10/10/2565 13:55:14 ด้านความเป็นสากล
ม.พะเยาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จัดกิจกรรม Campus France University Tour 2022 23/9/2565 16:26:35 ด้านความเป็นสากล
กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา 23/9/2565 11:33:20 ด้านความเป็นสากล
คณะ ICT คว้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา 22/9/2565 11:57:05 ด้านความเป็นสากล
รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล 22/9/2565 9:52:53 ด้านความเป็นสากล
สัตวศาสตร์ ม.พะเยา สุดปัง! มุ่งหน้าเข้าร่วม " การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 'NASCoT 2022 " 9/8/2565 20:50:14 ด้านความเป็นสากล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อ.ดร.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาจญน์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ the 44th Annual International Conferen 3/8/2565 14:00:30 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม I-CON UP Camp 2022 30/7/2565 21:20:46 ด้านความเป็นสากล
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Audition เพื่อคัดเลือกนิสิตโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (I-CON UP 2022) 21/7/2565 17:10:21 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการกิจกรรม Audition เพื่อคัดเลือกนิสิตโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา I-CON UP 21/7/2565 17:08:13 ด้านความเป็นสากล
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประเมินพิจารณาคัดเลือก ผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 21/7/2565 16:19:31 ด้านความเป็นสากล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ คณะสหเวชศาสตร์ นำทีมบุคคลากรในคณะ เข้าร่วมโครงการ Pride And Proud 2022 4/7/2565 11:56:32 ด้านความเป็นสากล
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเทศกาล Pride Month UP Pride & Proud พหุ-สุนทรียะ-ดนตรี-เท่าเทียม ณ สนามหญ้า หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 1/7/2565 13:03:15 ด้านความเป็นสากล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผนึกกำลังร่วมสร้างเมืองสร้างสรรค์สู่เชียงรายเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก 26/6/2565 18:00:28 ด้านความเป็นสากล
คณะนิติศาสตร์ ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 8/6/2565 16:05:11 ด้านความเป็นสากล
เข้าปีที่ 12 ของ ม.พะเยา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 10 ของประเทศไทย 28/4/2565 11:22:35 ด้านความเป็นสากล
Research Visit of Assoc.Prof.Dr. Tanakit Thianwan and Mr. Chonjaroen Chairatsiripong at Derby, UK 10/3/2565 15:04:26 ด้านความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พ. 1/3/2565 11:20:34 ด้านความเป็นสากล
School of Pharmaceutical Sciences provides practical learning under Covid-19 28/1/2565 16:25:21 ด้านความเป็นสากล
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สุดยอดผู้นำระดับอาเซียน (Asean Leadership Program 2021-2022) 30/12/2564 13:25:02 ด้านความเป็นสากล
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ 24/12/2564 11:09:52 ด้านความเป็นสากล
University of Phayao wins 12th in UI Green Metric World University Ranking 2021 23/12/2564 14:53:08 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 4 (185 items)Prev1234Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน