ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรม HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ 12/6/2564 15:49:57 ด้านความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดสรรการฉีดวัคซีน Sinovac (ซีโนแวค) 11/6/2564 16:29:32 ด้านความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B และพร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 22/4/2564 10:46:55 ด้านความเป็นสากล
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ที่ได้รับโล่และผ่านการประเมิน อาจารย์มืออาชีพระดับ 3 7/4/2564 14:04:43 ด้านความเป็นสากล
เชิญร่วมอบรมการทำวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เตรียมต้นวิจัยต้นฉบับสำหรับเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 16/3/2564 15:28:41 ด้านความเป็นสากล
คณะเภสัชศาสตร์ และ 2 คณะฯใหญ่ ใน ม.พะเยา ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดตั้ง IEEE Thailand Section SIGHT 2/3/2564 15:00:37 ด้านความเป็นสากล
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดตั้งIEEE Thailand Section 2/3/2564 10:59:33 ด้านความเป็นสากล
ม.พะเยา จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ แนะเทคนิค การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจในชีวิตประจำวัน 25/2/2564 16:04:10 ด้านความเป็นสากล
คณะสถาปัตย์ ม.พะเยาร่วมเทศบาลเมืองพะเยาเปิดโครงการย้อนรำลึกถึงพะเยารามา 1/2/2564 16:05:37 ด้านความเป็นสากล
คณะนิติศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ทักษะการทำวิจัยด้านนิติศาสตร์"ให้กับ สถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ สปป. ลาว 1/2/2564 15:52:50 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 11 (105 items)Prev123456791011Next