ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดพะเยา เปิดการประชุมศูนย์ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 2/6/2563 13:12:54 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) 16/3/2563 16:32:31 ด้านความเป็นสากล
UP ENG Presentation 23/2/2563 14:08:44 ด้านความเป็นสากล
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิต 2563 18/2/2563 14:22:02 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์ SEEN แสวงหาความร่วมมือด้านวิจัย กับ Tokyo University of Agriculture and Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น 14/2/2563 11:50:57 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จัดโครงการ “นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส” 4/2/2563 15:27:43 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฝึกอบรมและการวิจัยบนวิถีชุมชน 30/1/2563 15:39:32 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ 21/1/2563 13:56:24 ด้านความเป็นสากล
วิทยาเขตเชียงรายจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร 3/1/2563 12:45:32 ด้านความเป็นสากล
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบและหารือนักวิจัยอาวุโส สถาบัน Forest Research and Management Organization รวมถึงวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในอนาคต 24/12/2562 9:43:46 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 8 (76 items)Prev12345678Next