ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
การจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 และน้อยกว่า ครั้งที่ 1 3/8/2563 9:37:18 ด้านความเป็นสากล
“UPITI” ส่งผู้ประกอบการลุยสนาม "SIBB Global Connect" 22/7/2563 15:40:27 ด้านความเป็นสากล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)) 8/7/2563 15:14:54 ด้านความเป็นสากล
การขอขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรและรายงานตัวพำนักในราชอาณาจักรครบ 90 วัน 2/7/2563 16:30:11 ด้านความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงนามบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 29/6/2563 16:14:22 ด้านความเป็นสากล
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดพะเยา เปิดการประชุมศูนย์ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 2/6/2563 13:12:54 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) 16/3/2563 16:32:31 ด้านความเป็นสากล
UP ENG Presentation 23/2/2563 14:08:44 ด้านความเป็นสากล
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิต 2563 18/2/2563 14:22:02 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์ SEEN แสวงหาความร่วมมือด้านวิจัย กับ Tokyo University of Agriculture and Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น 14/2/2563 11:50:57 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 9 (81 items)Prev123456789Next