ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
The Champions for the Second Consecutive Year 19/8/2562 14:49:32 ด้านความเป็นสากล
Asst. Prof. Paralee Opasanan, Dean of School of Nursing University of Phayao, and executive committee visited Josai Hospital, Yuki, Japan on 26-30 July, 2019 31/7/2562 16:18:59 ด้านความเป็นสากล
UP New Student Orientation 23/7/2562 17:06:41 ด้านความเป็นสากล
UP Summer Course in England: A Journey to the Heart of Darkness 23/7/2562 15:14:40 ด้านความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 17th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT) 2019 10/7/2562 21:52:38 ด้านความเป็นสากล
คณะเกษตรศาสตร์ฯ สร้างความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่าง ไทย-จีน 14/6/2562 15:55:46 ด้านความเป็นสากล
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 13/6/2562 9:37:24 ด้านความเป็นสากล
University of Integrity and Transparency 13/5/2562 16:48:50 ด้านความเป็นสากล
UP and International Engagement 10/5/2562 17:15:45 ด้านความเป็นสากล
Sino-Thai Cooperation Initiatives 10/5/2562 9:48:16 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 4 (32 items)Prev1234Next