คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ Facebook Live

25/6/2563 13:56:22น. 3997
ปฐมนิเทศนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ Facebook Live ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงช่องทางการติดต่อของนิสิตที่จะสามารถติดต่อคณะได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยในปีการศึกษา 2563 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังนี้
1.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ)

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

4. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

5.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)


ช่องทางการติดต่อ

1.ช่องทางการติดต่อที่ 1 เพจคณะฯ https://www.facebook.com/spss.up.ac.th

2.ช่องทางการติดต่อที่ 2 เพจวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต https://bit.ly/2zEEGMl

3.ช่องทางการติดต่อที่ 3 ไลน์ คณะฯ ID= @spss-up https://lin.ee/yYeOmF6

4.ช่องทางการติดต่อที่ 4 สำนักงานคณะฯ อาคารเรียนรวมภูกามยาว ห้อง B202-B203 โทร. โทร 054-466-666 ต่อ 1301-1305

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   panita chaisorn   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
25/6/2563 13:56:22น. 3997
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ Facebook Live

#Facebook Live #ปฐมนิเทศนิสิต


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน