ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 และน้อยกว่า ครั้งที่ 1 26/8/2563 14:26:01น. 1099

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ,ประจำปีการศึกษา,2563,สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี,ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา,2561,และน้อยกว่า,ครั้งที่,1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 และน้อยกว่า ครั้งที่ 1 "Click"
facebook twitter line


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   peerapong.ke@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/8/2563 14:26:01

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน