สมัครเรียน โควตาเด็กดีมีที่เรียน ม.พะเยา ในระบบภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 นี้เท่านั้น 8/1/2564 11:04:20น. 445

สมัคเรียนที่ไหนดี
        มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาเด็กดีมีที่เรียน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 ประจําปีการศึกษา 2564 สําหรับนักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี

          โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กําหนดไว้ สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและใบรับรองแพทย์ (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) ให้กับทางโรงเรียนที่ตนเองศึกษา ภายในวันที่ 12 มกราคม 2564 นี่เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา 0 5446 6666 ต่อ 1270-3 หรือทาง Facebook Page งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/1/2564 11:04:20

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน