Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::1849

     เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน และมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


แท็กที่เกี่ยวข้อง
ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2563 16:25:20

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด