Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::1386

     เรื่อง การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากร ในวันปฏิบัติงานในวันทำการปกติและมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19


แท็กที่เกี่ยวข้อง
ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2563 21:19:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด