การจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 และน้อยกว่า ครั้งที่ 1 3/8/2563 9:37:18น. 2314

เปิดรับสมัครนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 และน้อยกว่า เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 และน้อยกว่า ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -  2 กันยายน 2563 โดยนิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://intra.up.ac.th/upic/

 

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   peerapong.ke@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/8/2563 9:37:18

Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน