มาตรการควบคุมโรค โควิด-19 สำหรับ นิสิต/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรและประชาชนทั่วไปก่อนการเดินทางเข้าสู่พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 22/8/2564 22:28:20น. 1790

ระบบ

1. ระบบขอเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาให้ดำเนินการก่อนการเข้าสู่พื้นที่หนึ่งวัน https://ticket.up.ac.th

2. ระบบพะเยาชนะ https://1th.me/u4GU1

3. ระบบรายงานตัวมหาวิทยาลัยพะเยา https://1th.me/BlYuA


มาตรการควบคุมโรค โควิด-19 สำหรับ นิสิต/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรการควบคุมโรค โควิด-19 สำหรับ นิสิต/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรการควบคุมโรค โควิด-19 สำหรับ นิสิต/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรการควบคุมโรค โควิด-19 สำหรับ นิสิต/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ภาพ :   งานประชาสัมพันธ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ   
เพิ่มข่าวโดย :   uppr@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/8/2564 22:28:20

Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน