Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::203
  

     ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาสถิติเพื่อการวิจัย ประจำเดือน กันยนยน 2563

กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาสถิติเพื่อการวิจัย
         ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาสถิติเพื่อการวิจัย ประจำเดือน กันยายน 2563 ภายใต้โครงการ สอนการรู้สารสนเทศ ซึ่งสามารถจองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

- ผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถจองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้ที่: https://bit.ly/2CNu7I5
- ตรวจสอบตารางการจองได้ที่: https://bit.ly/3fYGwra

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 3531


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/8/2563 15:17:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน