Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::64
  

     ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนา “UP No Smoking! หยุดซื้อ หยุดสูบ หยุดทำร้ายคนรอบข้าง”

ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนา “UP No Smoking! หยุดซื้อ หยุดสูบ หยุดทำร้ายคนรอบข้าง”ภายใต้แนวคิด “การลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยา” สาขาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรียนรวมหลังเก่า ห้อง PKY 3
*ขอเชิญลงทะเบียนผ่าน คิวอาร์โค้ด ตั้งแต่วันนี้ – 17 กันยายน 2563

Download กำหนดการภาพ :   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/9/2563 15:18:22

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน