แชร์ Twitter   
872
  

      รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยพะเยา ในสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

UP Update รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยพะเยา ในสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ภายในระดับจังหวัดพะเยา

2.การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

3.นิสิตสามารถแจ้งความประสงค์ที่ประสบปัญหาภาวะวิกฤต COVID-19 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง

4.การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้ความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ

โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แท็กที่เกี่ยวข้อง
ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/5/2563 15:51:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด