วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยพะเยา 2563 (Master 2020) 22/9/2563 13:58:17น. 743

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยพะเยา 2563 (Master 2020)
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสร้างปัญญา พัฒนาองค์ความรู้เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลแท็กที่เกี่ยวข้อง
ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/9/2563 13:58:17

Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน