สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการ UP Academy แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล สำหรับทุกช่วงวัย เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 5/10/2565 11:44:57น. 819

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการ UP Academy แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล สำหรับทุกช่วงวัย เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

สนับสนุนพัฒนาการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม UP Academy ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่รวบรวมบทเรียนและหลักสูตรต่าง ๆ ให้บริการทั้งนักเรียน นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคคลทั่วไป

Enroll Now 👉🏻👉🏻 https://academy.up.ac.th

ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/upacademy.official
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3542 (งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
e-mail: upili.lifelong@up.ac.th


แท็กที่เกี่ยวข้อง
ภาพ :   นางสาวณัฏฐพร บรรจงอักษร / นายนพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวณัฏฐพร บรรจงอักษร / นายนพรัตน์ ใจหมั่น   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/10/2565 11:44:57

Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน