x
# 
ข่าวสารสำหรับนิสิต 
คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 6/9/2565 13:42:08
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 10/8/2565 13:52:28
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาโครงการ “เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง” ประจำปีการศึกษา 2565 11/7/2565 15:21:55
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 4/7/2565 17:00:30
ม.พะเยา เปิดรับสมัคร โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ TCAS 65 รอบที่ 4 26/5/2565 14:33:22
ม.พะเยา เปิดรับสมัคร TCAS 65 รอบที่ 4 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 25/5/2565 13:55:10
ทำไมถึงเลือกเรียนที่วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 25/3/2565 16:39:55
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ EP.2 แนะนำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ โดยรองศาสตราจารย์ ชวลีย์ ณ ถลาง 9/3/2565 12:32:41
ทำไมถึงเลือกเรียนที่ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ 3/3/2565 16:12:45
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ โดยนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดนิทรรศการ “เที่ยวเมืองรอง ท่องทั่วไทย" 27/2/2565 13:52:42
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 24/2/2565 13:45:44
ม.พะเยา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 21/2/2565 16:17:11
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ โดยนิสิตปริญญาโท จัดการบรรยายเสวนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในสถานการณ์โควิด-19 9/2/2565 10:52:30
ผู้สมัคร พร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต 2565 9/2/2565 9:12:59
เลือกตั้งประธานสารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 9/2/2565 9:06:53
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ 2/2/2565 12:36:12
นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม เข้าศึกษาดูงานTHE LAKE CAMP และ The Journey House Lifestyle Boutique Hotel จ. กาญจนบุรี 31/1/2565 15:11:54
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ 29/1/2565 9:53:39
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ 27/1/2565 17:32:24
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ 27/1/2565 15:52:08
Page 1 of 2 (39 items)Prev12Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน