บทความ อื่นๆ


x
# 
ข่าวเด่น 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต เข้าใช้งาน ODILO e-Books 13/5/2563 14:53:39
ดูแลใจ กาย อย่างไรในช่วง COVID-19 20/4/2563 21:34:54
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก เริ่มต้นปีใหม่ 2563 3/1/2563 13:46:11
แยกขยะมูลฝอย รักษาความสะอาดในมหาวิทยาลัยพะเยา 20/12/2562 11:23:51
ร้านเอื้องคำ คอฟฟี แยก ล้าง ตาก ร่วมบริจาค หลอดพลาสติก เพื่อผู้ป่วยติดเตียง 27/11/2562 12:49:36
ร้านกาแฟ ม.พะเยา ผุดไอเดีย ใช้หูหิ้วไม้ไผ่ ลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย 6/11/2562 11:36:06
เรียนครู 4 ปี ที่ ม.พะเยา 11/9/2562 11:23:01