สอบถามโดย :

จุฑารัตน์ แซ่ล้อ  8/6/2565 9:36:41น. 136

 ถ้าเรียนคณะสาธารณะสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ แล้วจะไปเรียนพยาบาลได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ


ตอบกลับ :

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้จากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจ การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

15/6/2565 13:58:40