x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สมัครเรียน ป.ตรี ม.พะเยา กับ 3 โครงการรับตรงได้แล้ววันนี้ (TCAS 64 รอบที่ 1) 2/12/2563 10:41:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม 'ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง' ในหัวข้อ " ทักษะสำคัญสำหรับผู้ประการธุรกิจเกษตรและอาหาร " 2/12/2563 10:24:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระยะที่สอง สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 1/12/2563 18:05:07 ด้านการบริหาร
SEEN ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1/12/2563 15:47:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานสายบริการ 1/12/2563 14:04:02 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม “One Day Sharing UNI Project” เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสารสนเทศ 1/12/2563 13:46:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยโคเนื้อแห่งประเทศไทย "กลุ่มวิจัยอาหารโคเนื้อ" 1/12/2563 13:07:38 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ดำเนินกิจกรรม Green Office 1/12/2563 10:14:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรม " สุขหลากวัย ปั่นไปแอ่วแม่ต๋ำ ผ่อกว๊านพะเยา " 1/12/2563 10:09:06 ด้านสิ่งแวดล้อม
UP NEWS ฉบับเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 1/12/2563 10:07:13 ด้านการบริหาร
Page 1 of 673 (6726 items)Prev1234567671672673Next