x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ม.พะเยา ร่วมสืบสานประเพณี “แห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ครั้งที่ ๖ 27/2/2564 22:32:30 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัย ม.พะเยา รับรางวัล"อิสรเมธี" ผู้ทำความดีเพื่อสังคม จากท่าน ว.วชิรเมธี พร้อมมอบเงินทั้งหมด ให้กับชุมชนอนุรักษ์นกยูงไทย 26/2/2564 23:26:48 ด้านการวิจัย
กองกิจการนิสิตจัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต 2563 และโครงการรณรงค์คุณธรรมจริยธรร 26/2/2564 20:01:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรม Pitching สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) ครั้งที่ 3 26/2/2564 12:43:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
เทคนิคการจัดงาน Event อย่างมืออาชีพ 26/2/2564 10:37:49 ด้านการบริหาร
คณะ ICT ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่ 25/2/2564 23:24:36 ด้านการบริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวบ่งชี้ 25/2/2564 21:33:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา จัดเสวนา “เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 25/2/2564 19:42:14 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณี ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง โดยใช้ขบวนทางเรือ ภายใต้งาน"กว๊านพะเยาส 25/2/2564 17:25:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกร ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 25/2/2564 17:21:46 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 714 (7133 items)Prev1234567712713714Next