x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
“เรื่องเล่า-เล่าเรื่อง” กับการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่ BCG Economy 3/7/2565 12:22:57 บทความทั่วไป
SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ สร้างความเท่าเทียมทางเพศ เสริมพลังทางสังคมแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง 6/6/2565 12:43:48 บทความทั่วไป
เรื่องเล่าจากชุมชน 2/6/2565 15:42:14 บทความสังคม
แม่หวันซอล้านนา Sawsanova ของชุมชน 24/5/2565 11:31:21 บทความสังคม
ความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีดิจิทัลมหึมา 12/5/2565 15:03:21 บทความเทคโนยีสารสนเทศ
โครงการนับหนึ่ง 1/11/2564 14:32:47 บทความสุขภาพ
Zero waste แนวคิดขยะเหลือศูนย์ 27/9/2564 16:20:21 บทความสิงแวดล้อม
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) หนึ่งทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน สำหรับคนยุคใหม่ 9/9/2564 11:29:24 บทความสิงแวดล้อม
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกรวน! 27/7/2564 1:24:52 บทความเทคโนยีสารสนเทศ
การจัดการขยะพลาสติกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 7/7/2564 13:21:30 บทความสิงแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 22/6/2564 0:19:00 บทความวิทยาศาสตร์
แพลตฟอร์มดิจิทัลคลังความรู้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากภูมิปัญญาคนโบราณ ในชุมชนเวียงลอ 23/2/2564 9:39:41 บทความวิจัย
การดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 22/2/2564 14:05:17 บทความวิจัย
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ 20/2/2564 18:08:45 บทความวิจัย
เครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 19/2/2564 10:43:31 บทความวิจัย
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 19/2/2564 9:51:37 บทความวิจัย
อุปกรณ์ในการทำงานของรยางค์ส่วนล่าง และลดอาการปวด 19/2/2564 9:28:25 บทความวิจัย
ชุมชนต้นแบบอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาคน และพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วม 18/2/2564 13:38:29 บทความวิจัย
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรค ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ 18/2/2564 11:26:18 บทความวิจัย
การส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุ ผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้ ข้าวแคปโบราณพอดีคำ 18/2/2564 11:12:17 บทความวิจัย
บรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป 17/2/2564 11:39:37 บทความวิจัย
ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบเรื่องการจัดการหนี้สิน 17/2/2564 11:24:10 บทความวิจัย
โรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ เครื่องจักสานผักตบชวา 17/2/2564 11:07:17 บทความวิจัย
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในชุมชนวัดทองนพคุณ 16/2/2564 10:41:17 บทความวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสุขภาพทางไกล 16/2/2564 10:11:47 บทความวิจัย
ยาหม่องสมุนไพร ตราทุ่งมอก 16/2/2564 9:44:32 บทความวิจัย
โรคอะไรบ้างที่มากับฤดูหนาว ?? 30/12/2563 14:22:24 บทความสุขภาพ
Microsoft มีการปรับ Policy ในการ Record vdo บน Microsoft Teams 2/9/2563 9:23:41 บทความเทคโนยีสารสนเทศ
OFFICE 365 คืออะไร 31/8/2563 11:34:23 บทความเทคโนยีสารสนเทศ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 25/6/2563 0:15:02 การจัดอันดับ (Ranking)
Page 1 of 2 (32 items)Prev12Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน