ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร http://graduate.up.ac.th/

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-ประจำปีการศึกษา-2561 ดาวน์โหลด

แผน LIVE MAP กดเพื่อเปิด

แผนที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดาวน์โหลด