สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 - 2570

16/8/2565 10:45:42น. 97
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ระดมทีมผู้บริหารสถาบันฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากรภายใต้การกำกับดูแล ร่วมจัดทำและปรับแผนกลยุทธ์ให้เข้ากับแนวโน้มเทรนด์การศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงวางแผนส่งเสริมการสร้างสมรรถนะบุคลากรของสถาบันฯ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน


         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
16/8/2565 10:45:42น. 97
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน