พบกับนวัตกรรม “วิศวกรรมโยธา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (NCCE27)

23/8/2565 15:38:05น. 458
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (The 27th National Convention on Civil Engineering) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

          การจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 มาจนถึงปัจจุบัน ในปีนี้เป็นครั้งที่ 27 โดยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ การประชุมอยู่ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยสอดคล้อง กับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม จึงนับเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดโลกของการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนิสิตนักศึกษา ด้านวิศวกรรมโยธา ในสถาบันอุดมศึกษา วิศวกรโยธาที่ปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ
         
          ภายในงานเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธา และการจัดนิทรรศการความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาชีพ การถ่ายโอนเทคโนโลยี และรับรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งเป็นการนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับกำหนดการภาพรวมของงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 สามารถดูกำหนดการได้ที่

☎️ ติดต่อสอบถาม
โทร. 099-5291563 (ทวินันท์)
Email: ncce27@gmail.com

           ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน "การประชุมวิชาการวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27 "
ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา : 14:00 น. เป็นต้นไป 


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/8/2565 15:38:05น. 458
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


พบกับนวัตกรรม “วิศวกรรมโยธา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (NCCE27)

#การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 #NCCE27 #คณะวิศวกรรมศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน