คณะเกษตรฯ ม.พะเยา ลุย!! ขับเคลื่อนสร้างชุมชน นวัตกรรมเข้มแข็ง ด้านโคเนื้อ - กระบือคุณภาพ

2/9/2565 13:40:20น. 546
คณะเกษตรฯ ม.พะเยา ลุย!! ขับเคลื่อนสร้างชุมชน นวัตกรรมเข้มแข็ง ด้านโคเนื้อ - กระบือคุณภาพ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขับเคลื่อนสร้างชุมชนนวัตกรรมเข้มแข็ง ด้านโคเนื้อ-กระบือ ตลอดห่วงโช่การผลิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ร่วมกับแหล่งทุน บพท. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย สำนักงานปศุสัตว์เชียงราย และภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา-เชียงราย นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมทีมนักวิจัยคณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานและอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมสำหรับการผลิตกระบือคุณภาพ เพื่อการค้าภายในและต่างประเทศในเรื่อง อาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์, การจัดการแปลงหญ้า, อาหารผสมสำเร็จรูป(TMR), การสร้างเครือข่าย และเชื่อมโยงตลาดท้องถิ่น พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายฯ

        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
2/9/2565 13:40:20น. 546
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน