คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ฯ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Digital Image Processi

5/9/2565 20:58:05น. 482
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายการวิวิจัยนานาชาติ ฯ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Digital Image Processing and Machine Learning 2022
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ฯ
จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Digital Image Processing and Machine Learning 2022
                    การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Digital Image Processing and Machine Learning 2022 (ICDIPML2022) เป็นการจัดประชุมที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ กระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการร่วมพัฒนาประเทศก้าวสู่ความเป็นสากล และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงานวิจัยเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จนถึงปัจจุบันสถานการณ์การยังคงมีความไม่แน่นอนสูง และมีแนวโน้มขยายวงกว้าง จึงทำให้มีการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่เวทีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากร กระตุ้นให้นักวิจัยพัฒนาตนเองในด้านงานวิจัยและการเขียนผลงาน
                    คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง (IRN62W0007) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติชาติ Digital Image Processing and Machine Learning 2022 (ICDIPML2022) ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 นี้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM Conference พร้อมกับการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่าน ทั้งนี้ นักวิจัยท่านใดที่สนใจเข้าร่วมนำเสนองานหรือร่วมรับฟังการบรรยาย สามารถลงทะเบียน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://icdipml.com


 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
5/9/2565 20:58:05น. 482
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ฯ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Digital Image Processi

#Digital Image Processing and Machine Learning 2022 #การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ #เครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง(IRN62W0007) #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน