วิศวะฯ มพ. ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เข้าชมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

12/9/2565 9:18:14น. 343
การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงดี แสนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม อาจารย์อธิคม บุญซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับคุณสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าเยี่ยมชมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตจัดตั้งในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC สาขาช่างควบคุมเครื่องกัด CNC  สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) สาขาช่างกลึง เป็นต้น
 
นอกจากนี้ยังร่วมหารือในการทำความร่วมมือทางด้านการพัฒนาวิชาชีพเพื่อยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอีกด้วย โดยการดำเนินการทั้งหมดก็เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ว่า  “แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
12/9/2565 9:18:14น. 343
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิศวะฯ มพ. ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เข้าชมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

##ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ##RACE ##คณะวิศวกรรมศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG1 ##SDG4 ##SDG8 ##SDG9 ##SDG11 ##SDG12
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน