วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา และสิบเอกแสงสุรีย์ ฐิติรัตนาการ ได้รับรางวัล AR Best Paper Award 202

22/9/2565 19:15:41น. 760
#UPCM
                  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ
และ สิบเอกแสงสุรีย์ ฐิติรัตนาการ ศิษย์เก่า รุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
                ได้รับรางวัล "AR Best Paper Award 2021" Approaches for Development of Natural Tourism in Trang Province วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564 ในงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม SETA 2022 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/

Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
22/9/2565 19:15:41น. 760
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน