ม.พะเยา ถวายราชสดุดี "วันมหิดล" ประจำปี 2565

23/9/2565 15:21:45น. 412
วันมหิดล


          วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์ และสาธารณสุขไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

          ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แล้วนำยืนสงบนิ่งน้อมจิตถวายสักการะเป็นเวลา 1 นาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

          วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถือเป็น "วันมหิดล" พระองค์ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การต่างประเทศการทหารเรือ ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติ จวบจนถึงปัจจุบัน 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/9/2565 15:21:45น. 412
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ถวายราชสดุดี "วันมหิดล" ประจำปี 2565

#วันมหิดล #ถวายสักการะ #พิธีวางพวงมาลา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน