คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

27/9/2565 14:48:25น. 450
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

       คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นำโดย คุณมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

       คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวิชาการให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ให้สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จึงร่วมมือกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากกิจกรรมทางวิชาการ และเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการตลาดดิจิทัลและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติในด้านการตลาดดิจิทัล ด้านบริหารธุรกิจและด้านนิเทศศาสตร์ ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/9/2565 14:48:25น. 450
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน