สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ส่งต่อความรู้และทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) จังหวัดพะเยา

28/9/2565 18:54:01น. 863
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ และนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่  ส่งต่อความรู้และทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) จังหวัดพะเยา

โดยนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ชั้นปีที่ 3 ได้ออกแบบกิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านสื่อละครเวที และเกม ที่ทำให้น้อง ๆ คนยุคใหม่ที่ใกล้ชิดและใช้สื่อดิจิทัลอย่างมาก ได้ตระหนักถึงอันตรายและแง่มุมของการใช้อย่างเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์กับตัวเองและคนรอบข้าง  

กิจกรรมในวันนี้มีน้อง ๆ กว่า 70 คนเข้าร่วม  ต่างได้รับความรู้และความสนุกสนาน และอยากให้พี่ ๆ กลับมาทำกิจกรรมกับพวกเขาอีกในปีหน้า   ซึ่งทางหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ จะได้พิจารณากิจกรรมลักษณะแบบนี้เข้าไปอยู่ในโครงการเพื่อพัฒนานิสิตประจำปีของหลักสูตรต่อไป โดยมุ่งหวังว่าจะใช้เป็นกิจกรรมพัฒนานิสิตที่นอกเหนือจากการเป็นเพียง ผู้เรียนให้เป็นผู้สอนด้วย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
28/9/2565 18:54:01น. 863
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน