โครงการ "ไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง" เพื่อเป็นการให้บริการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินให้แก่ลูกหนี้ของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดพะเยา

24/11/2565 16:42:36น. 702
 โครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี 2565 ของธนาคารออมสิน

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตพะเยา ธนาคารออมสิน ร่วมกับ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยพะเยา และคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ "ไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง" เพื่อเป็นการให้บริการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินให้แก่ลูกหนี้ของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดพะเยา โดยโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3, นายชีวิน ปรางค์ชัยกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้ กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย, นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดพะเยายุติธรรมจังหวัดพะเยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคำใต้โรงแรมวีซี อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีลูกหนี้ซึ่งธนาคารได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ จำนวน 600 บัญชี ผู้กู้จำนวน 221 ราย ผู้ค้ำประกัน จำนวน 284 ราย เป็นเงินจำนวน 115,735,921.18 บาท ทั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ลูกหนี้ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
24/11/2565 16:42:36น. 702
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน