ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “ประธานสภาคณบดีเกียรติยศ”

26/11/2565 9:04:28น. 342
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “ประธานสภาคณบดีเกียรติยศ” ประจำปี พ.ศ.2565
   วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “ประธานสภาคณบดีเกียรติยศ” ประจำปี พ.ศ.2565 ตามมติที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรางวัล “ประธานสภาคณบดีเกียรติยศ” เป็นการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการคัดเลือกอดีตประธานสภาคณบดีที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานสภาคณบดี ด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะ เสียสละ จนเกิดผลดีแก่สภาคณบดี หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอันเป็นที่ประจักษ์ และได้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับและยกย่องในแวดวงวิชาการ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ในโอกาสต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
26/11/2565 9:04:28น. 342
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “ประธานสภาคณบดีเกียรติยศ”

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน