คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2564

29/11/2565 15:55:55น. 201
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2564

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ ผศ.กฤษฎา ใจแก้วมิ และ ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมิน

โดยมี รศ.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ และแนะนำคณะเภสัชศาสตร์แก่คณะกรรมการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อทบทวนการดำเนินงานของคณะตลอดปีการศึกษา 2564 และเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการจัดการของคณะให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิจิตรศักดิ์ คำดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ทัศยาภรณ์ กาตาสาย   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
29/11/2565 15:55:55น. 201
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2564

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน