บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

1/12/2565 12:35:10น. 235
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

          บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ หน่วยเสนอชื่อคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา  ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 1/2565

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1ใน10 ที่น่าอยู่ น่าสนุก น่าเรียนที่สุด


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
1/12/2565 12:35:10น. 235
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

#นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน