กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักวิจัย" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

29/9/2565 13:56:12น. 267
กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักวิจัย" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักวิจัย"

          งานวิจัยและห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักวิจัย" ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น - 17.00 น. ณ โรงแรม MHotel waterside โดยมีวิทยากรในการบรรยายคือ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจบรรยายในหัวข้อเรื่อง R2สู่การตีพิมพ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.นัจชลี ศรีมณีกาญจน์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "สถิติเพื่อการวิจัยทางด้าน Clinical Trial" และ สถิติเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น"
     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมลพรรณ วงศ์เรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   phimonpan.wo@up.ac.th   
29/9/2565 13:56:12น. 267
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักวิจัย" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

##UP #UPDENT
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน