บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมประชุมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จังหวัดพะเยา

23/11/2565 11:03:36น. 400
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา โดยคุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จังหวัดพะเยา โดย ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เรื่องประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME พะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดพะเยา


การประชุมและปรึกษาหารือดังกล่าว เป็นการหาแนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME พะเยา เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพะเยารับการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาการจัดการธุรกิจ/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/11/2565 11:03:36น. 400
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมประชุมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จังหวัดพะเยา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน