คณะ ICT ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก ณ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

23/11/2565 11:33:50น. 201
แก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก
                  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก และวิเคราะห์ความเหมาะสมของการออกแบบลวดลายเพื่อนำไปสร้างตัวปั๊มเขียนเทียนที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มฯโดยเฉพาะ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมสื่อคอนเทนต์เพื่อยกระดับด้านศักยภาพการขายบนแพลตฟอร์ม ระบบอีคอมเมิร์ช ของกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฟู อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ ได้พูดคุยและติดตามการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก หลังจากทีมงานได้นำกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่า และผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนา ไปศึกษาดูงานด้านการย้อมสีจากธรรมชาติโดยต้นห้อมจากผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยวิเคราะห์การออกแบบลวดลายของตัวปั๊มเขียนเทียนที่จะนำมาปั๊มบนผ้าให้เกิดลวดลายที่สวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ โดยเฉพาะ อีกทั้งได้พูดคุยด้านการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกด้วย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
23/11/2565 11:33:50น. 201
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก ณ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #DB_ICT #สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล #แก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก #กลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนา
#sdg1 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน