ม.พะเยา พร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด

25/11/2565 11:58:13น. 226
UPITI

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามฯ จำนวน 62 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย จำนวน 55 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 แห่ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาจังหวัด นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค และเพื่อให้การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในนามผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาโดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้นำผลงานภายใต้การดำเนินงานของแผนงานต่าง อาทิเช่น งานอุทยานวิทยาศาสตร์ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ งานคลินิกเทคโนโลยี และการดำเนินงานของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดพะเยา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานดังกล่าว   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
25/11/2565 11:58:13น. 226
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา พร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน