คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ " เทคนิคการผสมเทียมและการเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในโค กระบือ "

22/2/2564 9:53:31น. 1471
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการ " เทคนิคการผสมเทียมและการเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในโค กระบือ "

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการ " เทคนิคการผสมเทียมและการเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในโค กระบือ " ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ และพื้นที่เลี้ยงโค กระบือ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิทยากรโดยคุณศักดิ์ชัย เครือสาร นักวิทยาศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ 

 

ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและเปิดโครงการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

โดยโครงการนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้เทคนิคการผสมเทียมและการเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโค กระบือ พร้อมทั้งสาธิตการผสมเทียมจากมดลูกโค กระบือ และวิธีการเหนี่ยวนำการเป็นสัด
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
22/2/2564 9:53:31น. 1471
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ " เทคนิคการผสมเทียมและการเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในโค กระบือ "

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน