มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือผ่านระบบออนไลน์กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

13/7/2564 12:42:01น. 1817
University of Phayao
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้ย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในการทบทวนรายละเอียดสัญญาในการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ รวมทั้งบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน โดยในการประชุมได้มีการชี้แจงเรื่องรายละเอียดสัญญาและแนะนำคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีมติให้มีการดำเนินงานตามรายละเอียดของสัญญาที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
13/7/2564 12:42:01น. 1817
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือผ่านระบบออนไลน์กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #SEEN UP
#sdg7 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน