วิทยาลัยการจัดการการ กรุงเทพฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดบรรยายทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุนทรธัย

26/3/2565 16:11:59น. 960
# สาขาวิชาการบริหารการศึกษา #หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการการ กรุงเทพฯ
                                วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายวิชา 176822 สัมมนา 2 ได้จัดบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ "การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยสร้างรูปแบบหรือการวิจัยเพื่อสร้างโมเดโครงสร้าง" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุนทรธัย เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทาง Onsite และ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง L808 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
26/3/2565 16:11:59น. 960
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการการ กรุงเทพฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดบรรยายทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุนทรธัย

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #สาขาวิชาการบริหารการศึกษา #จัดบรรยายทางวิชาการ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน