คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

19/9/2565 11:10:46น. 362
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานของครูและนักเรียน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการต้อนรับการศึกษาดูงานจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จำนวน 32 คนโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดให้มีการศึกษาด้านกายวิภาคศาสตร์ ตึก Anatomy Hall และการฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับทางสาขาวิชาสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ตึกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับที่สูงขึ้น โดยมีคณาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาสรีรวิทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความรู้และดูแลต้อนรับแก่นักเรียนและคณะครูผู้ควบคุมเป็นอย่างดี 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวนิภาพร ตันเครือ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
19/9/2565 11:10:46น. 362
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #ศึกษาดูงาน #เชียงรายวิทยาคม #สรีรวิทยา #กายวิภาค
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน