สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่กา จัดอบรม “การทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน” เพื่อจัดทำแผนที่การบริหารและจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ

3/8/2562 12:51:23น. 3428
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,มหาวิทยาลัยพะเยา,ร่วมกับ,เทศบาลตำบลแม่กา,จัดอบรม,“การทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน”,เพื่อจัดทำแผนที่การบริหารและจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้านต่าง,ๆ

           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่กา จัดอบรมการทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยพื้นที่ตำบลแม่กา แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้านจากหมู่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่กา ซึ่งมีนายปริญญา จันทร์ทิพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อจัดทำแผนที่การบริหารและจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้านต่าง

           โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครนทร์ ชัยแก้ว และ ดร.นิติ  เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมนิสิตปริญญาโท เป็นวิทยากรให้ความรู้

facebooktwitterline


ภาพ :   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
3/8/2562 12:51:23น. 3428
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่กา จัดอบรม “การทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน” เพื่อจัดทำแผนที่การบริหารและจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน