คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม UP Open House 6/8/2562 15:48:50น. 445

คณะเภสัชศาสตร์,ร่วมจัดกิจกรรม,UP,Open,House
1 สิงหาคม 2562: คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม UP Open House ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทั้งนี้ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์แนะแนว นักเรียน จากสถานศึกษาในภาคเหนือและภาคกลาง จำนวน 1,038 คน โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้สนใจเข้าศึกษาเข้าชมบูธของคณะเภสัชศาสตร์เป็นจำนวนมาก

----------------------
ติดต่อสอบถาม 
www.pharmacy.up.ac.th
054-466666 ต่อ 3182
FB: @PharmacyUp
 ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์,นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/8/2562 15:48:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน