ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 6/8/2562 15:43:04น. 618

ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน,คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


----------------------
ติดต่อสอบถาม 
หน่วยพัฒนานิสิตคณะเภสัชศาสตร์
054-466666 ต่อ 3188
FB: งานกิจการนิสิตและวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/8/2562 15:43:04

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน