Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::242

     คณะเภสัชศาสตร์ เข้าน้อมถวายมุทิตาสักการะ รองศาสตราจารย์ พระราชปริยัติ ดร.ณษิกรณ์ อรินฺทโม เจ้าคณะจังหวัดพะเยา

คณะเภสัชศาสตร์,เข้าน้อมถวายมุทิตาสักการะ,รองศาสตราจารย์,พระราชปริยัติ,ดร.ณษิกรณ์,อรินฺทโม,เจ้าคณะจังหวัดพะเยา

6 สิงหาคม 2562 : รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เข้าน้อมถวายมุทิตาสักการะ รองศาสตราจารย์ พระราชปริยัติ ดร.ณษิกรณ์ อรินฺทโม เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และขอน้อมแสดงความยินดีในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้


----------------------
ติดต่อสอบถาม 
www.pharmacy.up.ac.th
054-466666 ต่อ 3188
FB: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/8/2562 15:45:12

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน